Hepimiz Göçmeniz, Hepimiz İşçiyiz, Hepimiz Toplumuz

Devletin ve sermayenin hem kriz hem de bir fırsat olarak gördüğü göçmenlik meselesine tabandan ve eşitlikçi bir yaklaşımın nasıl geliştirileceğine dair tartışmalar yapılıyor. Ben böyle bir yaklaşımın şu üç düşünceyi referans alabileceğini düşünüyorum.

Okumaya Devam Et →

Ortak Sorunlara Ortak Çözümler

Yeni Emek Çalışmaları Ofisi 29 Haziran’da “İşyerinde Dayanışma Ekonomileri” toplantısını düzenledi. Türkiye’de dayanışma ekonomileri ve kooperatifler üzerine çalışan araştırmacılar ile Türkiye ve Yunanistan’dan aktivistlerin katıldığı etkinlikte, 70’lerin Maden-İş’indeki deneyimlerden yeni kuşakların arayışına, yerel yönetimlerin imkânlarından dünyadan özgün dayanışma modellerine, pek çok konu konuşuldu. Umut Kocagöz toplantıdan izlenimlerle farklı dayanışma pratiklerini Birartibir.org için kaleme aldı.

Okumaya Devam Et →

İşçi Denetiminin Mekansal ve Kurgusal Yeniden Üretimi

Karlılığı merkezine alan tüm işletme yönetimi teorileri basitçe verimliliğin artmasına odaklanır. Konvensiyonel yöntemler işçi üzerindeki baskı ve denetimin yoğunlaştırılması yoluyla karlılığın artacağını varsayarken bugün artık yeni bir kültür inşa etmenin yani “mutlu çalışan” yaratmanın daha fonksiyonel olduğu konusunda piramidin en üstündeki birçok prestijli firma hemfikirdir.

Okumaya Devam Et →

Kapitalist Üretim İlişkilerinde Sınıfın Ruhsallığı: Kavramsal ve Yöntemsel Öneriler

İşçi sınıfının ruhsallığına ilişkin kuramsal bir tartışma yapmak bana göre ne toplumsal ilişkilerin “nesnelliğinden” vazgeçmek, ne de bireylerin “öznelliğine” gömülmek demek. Yani bu tartışma bizi ne tarihsel maddeleri gözden uzaklaştıracak, ne de psikolojizme kapılıp gitmemize yol açacaktır. Bana kalırsa, sınıfın ruhsallığı üzerine bir tartışma; toplumsal ilişkiler ile öznellikler arasındaki zorunlu ve geçişli ilişkinin kavramsallaştırılması ve bu ikisi arasında Marksizm ve özellikle de Ellen Meiksins Wood’un tarihsel perspektifi tarafından açılan ara alanların daha çok işlenebilmesi açısından, oldukça zengin bir potansiyele sahip.

Okumaya Devam Et →

Ruhsal Hayat Sınıf Mücadelesinin Bir Alanı mıdır?

PEP deneyimlerine dayanarak teorik olarak yetkin olmadığım bir alanda konuşacağım. Aslında ele aldığım konu daha yetkin bir çalışma gerektiriyor. Alanın kavramlarına da hakim değilim, mesela ruhsal hayat, duygular, duygulanım, öznellik, kişilik ve davranışı birbirinin yerine kullanıyorum çoğunlukla. Yine de PEP toplantılarında yaptığımız tartışmaları paylaşmanın faydalı olacağını düşünüyorum.

Okumaya Devam Et →

Fabrikalardan Evlere Kadın Grevi

Chantal Akerman’ın yazıp yönettiği Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles 1970’lerde Belçika’da yaşayan orta sınıf bir “ev kadınının” aralıksız üç gününü anlatır. Uyku saatlerini saymazsak adeta gerçek zaman akışında geçen filmde 40’lı yaşlarındaki Jeanne’nin durmak yorulmak bilmeyen gündelik rutinini izleriz.

Okumaya Devam Et →