WhatsApp Image 2021-07-02 at 14.00.39

Sınıf Mücadelesinde Ortaklaşma Çalıştayı'na Doğru 2. Etkinlik

Etkinliğin ikinci oturumu 8 Temmuz Perşembe saat 20:00 - 22:00 arasında olacaktır. Zoom linki için yeniemekcalismalari@gmail.com'a mail atabilirsiniz.

Sınıf Mücadelesinde Ortaklaşma Çalıştayına Doğru 1. Etkinlik

Sınıf Mücadelesinde Ortaklaşma Çalıştayına* doğru ilerlerken bu konu etrafında yapacağımız iki oturumlu tartışma etkinliğinde şu gibi sorular üzerine tartışmayı planlıyoruz: Evlerin, sokakların, her yerin şirket olması, yani bu mekânların esasen işçilerle dolu olduğunun fark edilmesi bugün ve gelecek için bize neler söylüyor? Farklı iş kollarından/sektörlerden işçiler evlerde, sokaklarda, marketlerde, sağlık kuruluşlarında, iletişim kanallarında birbirleriyle nasıl karşılaşıyor?

Atölye: Emeğin Simgesi

Emekçi deyince aklınızda nasıl bir resim beliriyor? İşçi tulumu, İngiliz anahtarı? Nasırlı eller mi?
Peki bu emekçi resmi sizce şu andaki gerçekliğimizi karşılıyor mu? Zaman içinde emeğin içinde yer aldığı koşullar değişmedi mi? Şu an emekçi desek, resme yeni bir gözle baksak, aklımıza neler gelebilir?

Panel/Forum: Sınıf perspektifinden göçmenliğe bakmak (2)

Sınıf mücadelesini ortaklaştıracak paydalardan biri olarak ele aldığımız göçmen emeğine, sendikaların, sınıf örgütlerinin, sınıf mücadelesi verenlerin nezdinde bir bakış üretmek ve olası dayanışma mekanizmalarına dair konuşmak istiyoruz. Panel ve foruma gündemle ilgilenen herkes davetlidir.

Tartışma: Dayanışma Ekonomileri Temelinde Bir Gelecek Kurmak

Yeni Emek Çalışmaları Ofisi olarak, dayanışma ekonomileri temelinde bir gelecek kurmanın potansiyellerini farklı açılardan konuşacağımız bir etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinlikte alternatif bir yaşam ve ekonomi mücadelesi verenlerin dayanışma ekonomisi denemelerini planlama yaklaşımıyla ele almaya dair nasıl bakış açıları ve yöntemlerle yaklaşılabileceğini tartışmayı hedefliyoruz. Panel ve foruma, dayanışma ekonomileri ve kooperatifçilik faaliyetleri içerisinde yer alanlar, yüzünü bu çabalara dönenler, araştırmacılar ve gündemle ilgilenen herkes davetlidir.

Sanal Sergi

Sanal Sergi: 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi

15-16 Haziran 1970 Büyük İşçi Direnişi'nin 50. yılında bu görkemli direnişi hatırlatmak için sanal bir sergi hazırladık. Sanal sergimize aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilir, bu sürecin önemli adımları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yazılar

Sınıf mücadelesi için güncel bir tarz önerisi: "Yeni bir emek konfederasyonu gibi" tartışmak ve çalışmak

Bu yazıda güncel zorlukları aşabilmek için sınıf perspektifinden getirilen bir öneri üzerine tartışılıyor. Bu öneri yeni bir emek konfederasyonu gibi tartışma ve çalışmaya yöneliktir.

Devamını Oku

Dayanışma Ekonomisi Temelinde Bütünleşik Bir Ekonomik Sistem Önerisi

Bu yazının amacı yeni bir tüketim ve buna bağlı bir üretim rejimini inşa etmek üzere dayanışma ekonomisi temelinde bir sistem kurgulamak ve bu sistemin lojistik ve finansal planlama ayaklarını...

Devamını Oku

Dayanışma Ekonomilerinin Örgütlenme Pratiklerine Dair Öneriler-2

İlk bölümde dayanışmaya dayalı üretim/tüketim birimlerini neden oluşturmamız gerektiğine dair çeşitli argümanlar aktarıp, daha pratik önerileri bu bölümde sıralayacağımızı belirtmiştik. Gerek dünyada gerekse de ülkemizde...

Devamını Oku

Dosya: Genç İşçiler Çalıştayı

İşçiler Arasındaki ve Sınıf Mücadelesindeki Kuşak İlişiklerine Dair Düşünceler

Tez Koop İş Sendikası gençemek Dergisi ile Yeni Emek Çalışmaları Ofisi'nin birlikte düzenlediği Genç İşçiler Çalıştayı işçiler arasındaki ve sınıf mücadelesindeki kuşak ilişkileri üzerine daha çok düşünmek için bir fırsat oldu.

Genç İşçiler Çalıştayı Videosu

Etkinlikler

Tartışma: Salgın Sürecinde ‘Yeni’ Sendikal Araçlar (1)

İçinden geçmekte olduğumuz süreç emek mücadelesi için, bazen tanıdık, yer yer de kendine özgü koşullar ve ihtiyaçlar yaratıyor...

Daha Fazla Bilgi

Tartışma: Kapitalizmin “Yeni” Gerçekliği

Kapitalizmin tarihi ve referansları halihazırda kurulmuş gözüküyor, örgütlediği ilişkileri her an deneyimliyoruz, belki bu sebeple üzerine konuşmak yerine çeperlerinde dolanmayı tercih ediyoruz.

Daha Fazla Bilgi

2. Genç İşçiler Çalıştayı

Yeni Emek Çalışmaları Ofisi, Tez Koop İş Sendikası gencemek Dergisi ve Mülkiyeliler Birliği Emek Araştırmaları Merkezi olarak 2. Genç İşçiler Çalıştayı’nı 16 Kasım Cumartesi günü 14.00-18.00 arasında Mülkiye Kültür Merkezi’nde düzenliyoruz. İlgilenen herkesi etkinliğimize bekleriz.

Daha Fazla Bilgi

Tüm Etkinliklerimiz

Gerçekleştirilen tüm etkinlikler hakkında bilgi almak için lütfen tıklayınız.