Sınıf Mücadelesinde Ortaklaşma Çalıştayına Doğru 2.1

Sınıf Mücadelesinde Ortaklaşma Çalıştayına Doğru etkinliklerine devam ediyoruz. Bu sefer tartışma başlığımız “Toplumsal Sorunların Çözümünde İşçi Sınıfının Rolü”.

Okumaya Devam Et →

Panel/Forum: Sınıf perspektifinden göçmenliğe bakmak (2)

Sınıf mücadelesini ortaklaştıracak paydalardan biri olarak ele aldığımız göçmen emeğine, sendikaların, sınıf örgütlerinin, sınıf mücadelesi verenlerin nezdinde bir bakış üretmek ve olası dayanışma mekanizmalarına dair konuşmak istiyoruz.

Okumaya Devam Et →

2. Genç İşçiler Çalıştayı

Yeni Emek Çalışmaları Ofisi, Tez Koop İş Sendikası gencemek Dergisi ve Mülkiyeliler Birliği Emek Araştırmaları Merkezi olarak 2. Genç İşçiler Çalıştayı’nı 16 Kasım Cumartesi günü 14.00-18.00 arasında Mülkiye Kültür Merkezi’nde düzenliyoruz. Çalıştayda genç ve işçi olmaya kafa yoran tüm emekçiler, araştırmacılar ve emek örgütleri için faydalı çıktılar üretmeyi umut ediyoruz.

Okumaya Devam Et →