Neler Yapacağız?

Yaklaşan ve yapmayı düşündüğümüz etkinliklerin listesi şu şekilde:

2. Genç İşçiler Çalıştayı

Tarih: 16 Kasım 2019
Yer: Mülkiye Kültür Merkezi / ANKARA

Genç işçiler ülkemizde en güvencesiz koşullarda, en düşük ücretlerle çalışan ve de en yoğun işsizliğe maruz kalan kesimlerden biri. Ancak en yaratıcı iletişim ve direnç biçimlerini de yine gençlerin hayata geçirdiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla genç işçilerin biraraya gelip hem çalışma hem mücadele deneyimlerine dair kafa yorması acil bir ihtiyaç.

Tam da bu nedenle 12 Ocak’ta Yeni Emek Çalışmaları Ofisi ve Tez Koop İş Sendikası gençemek Dergisi olarak bir Genç İşçiler Çalıştayı düzenlemiştik.* Şimdi bu çalışmanın devamını Ankara’da getiriyoruz. Birinci çalıştaydan da öğrendiklerimiz ışığında Yeni Emek Çalışmaları Ofisi, Tez Koop İş Sendikası gencemek Dergisi ve Mülkiyeliler Birliği Emek Araştırmaları Merkezi olarak 2. Genç İşçiler Çalıştayı’nı
16 Kasım Cumartesi günü 14.00-18.00 arasında Mülkiye Kültür Merkezi’nde düzenliyoruz. Çalıştayda genç ve işçi olmaya kafa yoran tüm emekçiler, araştırmacılar ve emek örgütleri için faydalı çıktılar üretmeyi umut ediyoruz. Bu nedenle çalıştayda herkesin serbest biçimde katkı sunabileceği, hiyerarşi kurulmayan bir ortam yaratmaya gayret edeceğiz.

Çalıştayımıza; market, dükkan, ofis, sivil toplum kuruluşu, fabrika, atölye, okul, üniversite, hastane, sokak, ev vb. birçok alanda çalışan ya da işsiz olan genç arkadaşlarımız özellikle davetli. Aynı zamanda bu gündeme kafa yoran sendikacı, uzman, akademisyen, araştırmacı veya gönüllüleri de aramızda görmek istiyoruz.

*İlk çalıştayın raporuna buradan ulaşabilirsiniz: http://yeniemek.org/genc-isciler-calistayi-raporu-umudu-genc-isciler-tasiyor/

Yeni Emek Çalışmaları Ofisi
Tez Koop İş Sendikası gençemek Dergisi
Mülkiyeliler Birliği Emek Araştırmaları Merkezi

gencisciler

Çalıştay: Genç İşçiler Çalıştayı

Tarih: 12 Ocak 2019
Yer: Tez Koop-iş 1 No’lu Şube

Tez-Koop-İş Sendikası gençemek Dergisi ve Yeni Emek Çalışmaları Ofisi olarak 12 Ocak Cumartesi günü bir genç işçi çalıştayı düzenleyeceğiz. Çalıştayda, genç işçilerin çalışma ve hayat deneyimlerine, yaşadıkları sorunlara ve çözüm önerilerine ilişkin tartışmalar yapacağız. Tartışmaların, “genç işçi olma” gündemiyle meşgul olan işçilerin, araştırmacıların ve emek örgütlerinin hayat ve emek mücadelesi içinde faydalanabileceği çıktılar üretmesini arzuluyoruz.

Bu türden tartışmaların, herkesin serbest biçimde düşünüp katkı sunabildiği ve katılımcıların sözleri arasında hiyerarşi kurulmayan ortamlarda yapılmasını özellikle önemsiyoruz. Dolayısıyla çalışmamızda böyle bir ortam yaratmaya çalışacağız. Umarız bu ortam, mücadelenin sınırlarını genişletecek fikirlerin/duyguların yeşermesine vesile olur.

Çalıştayımıza; market, dükkan, ofis, sivil toplum kuruluşu, fabrika, atölye, okul, üniversite, hastane, sokak, ev vb. birçok alanda çalışan ya da işsiz olan genç arkadaşlarımız özellikle davetlidir. Aynı zamanda bu gündem üzerine kafa yoran sendikacı, uzman, akademisyen, araştırmacı veya gönüllülerin de tartışmalara çok şey katacağını düşünüyoruz ve onları da aramızda görmek istiyoruz.

İletişim: 05549612228, 05332658986Tez-Koop-İş Sendikası gençemek Dergisi
Yeni Emek Çalışmaları Ofisi

Neler Yaptık?

Yeni Emek Çalışmaları Ofisi olarak hedeflerimiz, günümüz işçi sınıfının yapısındaki dönüşümleri ve sınıf mücadelesinin gündemindeki meseleleri ele almak, bunları daha geniş çevreler ve emek örgütleriyle beraber tartışmaktır. Bu hedefler doğrultusunda bugüne kadar aşağıdaki temalarda bir dizi atölye ve çalıştay düzenledik. Zaman içerisinde, sitemizde ve yayınlarımızda bu ve benzer konular üzerine bireysel ve kolektif yazılara yer vermeyi planlıyoruz.

Çalıştay: Sınıf Perspektifinden Krize Bakmak

Tarih: 17 Kasım 2018

Gerçekleştirilen çalıştayda Emrah Üçer “Krize Genel Bakış”, Serkan Öngel “İşçi Sınıfı, Kriz ve Borçluluk” ve Eser Sandıkçı “Kriz Günlerinde İnsan ve Ruhsallığı Üzerine Düşünmek” başlıklarıyla birer sunum yaptılar. Sunumların sonrasında “Krize Karşı Alternatif Örgütlenme, Dayanışma ve Mücadele Yöntemleri Neler Olabilir?” sorusu çerçevesinde bir tartışma yapıldı. Farklı mecralarda, farklı işçi gruplarıyla bu tartışmaları sürdürmek hedefleniyor.

Afiş

Atölye: İnovasyon, Telif, Yaratıcılık

Tarih: 12 Temmuz 2018

“Güncel sınıf hareketi neleri gözden kaçırmamalı?” sorusu çerçevesinde yürütülen tartışmalar çerçevesinde “İnovasyon, telif, yaratıcılık” konusuna odaklanıldı. Hem endüstriyel tasarım hem de akademi alanında deneyim sahibi bir katılımcının sunumuyla konu tartışmaya açıldı. Sanatsal, düşünsel ve her türden üretimin yaratım, gelişim ve paylaşımının ne türden çerçeveler içerisinde gerçekleştirilmesinin savunulabileceği üzerine konuşuldu.

Tartışma: “Türkiye İşçi Sınıfı Gerçeği” Araştırması

Tarih: 7 Haziran 2018

DİSK’in hazırladığı oldukça kapsamlı “Türkiye İşçi Sınıfı Gerçeği” araştırması üzerine tartıştık. Araştırmacı bir katılımcının çalışmadaki verileri oldukça ayrıntılı bir biçimde incelediği sunumu eşliğinde, günümüz işçi sınıfının demografik yapısı, sınıfsallık algısı, örgütlenme durumu gibi temalar, genç ve kadın işçilerin özgün durumları gibi konular etrafında tartışma yürütüldü. Bu verilerin genç işçilerle, kadın örgütleriyle, farklı alanlardan emek örgütleri ve işçilerle birlikte yorumlanması ve değerlendirmesi fikri üzerine konuşularak, ileriye dönük öneriler geliştirildi. Bu önerilerden biri “Genç İşçiler Çalıştayı” idi.

Tartışma: Emeğin Ruhsallığı

Tarih: 19 Şubat 2018

“Güncel sınıf hareketi neleri gözden kaçırmamalı?” sorusu çerçevesinde yapılan ilk buluşmada emeğin ruhsallığı kavramı üzerine bir sunum gerçekleştirildi. Bu kavramsallaştırmanın sınıf mücadelesine özel bir katkısı olup olmayacağı üzerine yapılan tartışmalardan hareketle yazılar kaleme alındı ve ardından iki devam oturumu daha düzenlendi. Bu oturumlarda bazı özgün işçilik durumlarının -bireysel ve kolektif ölçekte- ruhsallığına dair tartışmalar yürütüldü ve vasıfsız taşeron işçiler, ara kademelerde çalışanlar ve beyaz yakalı çalışanlar arasındaki iş, işçilik, öteki işçiler, şirket, mücadele ve hayatla ilişki noktasındaki farkları ve benzerlikleri masaya yatırıldı, sınıf örgütlerinin bu perspektiften bakarak kendini nasıl konumlandırabileceği konuşuldu.

Atölye: Borçluluk

Tarih: 19 Nisan 2018

Beyaz yakalı emekçiler ve borçluluk halleri üzerine bir atölye gerçekleştirdik. Lazaratto’nun Borçlandırılmış İnsanın İmali kitabı, Ümit Akçay ve Elif Karaçimen’in çalışmaları gibi ön okumalar üzerinden yürüyen tartışmalarda, bu alanda tez yazan bir katılımcının sunumuyla, beyaz yakalı çalışanların kart veya kredi ile borçlanma davranışı ve buna ilişkin duygulanım, algı ve yorumlama biçimleri üzerine tartışıldı. Saha verileri değerlendirildi ve bireysel deneyimler paylaşıldı. Aynı zamanda dayanışmacı emek örgütlenmelerinin, borçlanma döngülerini aşmaya nasıl vesile olabileceği de tartışmalar arasındaydı.

Tartışma: Kapitalizmin Güncel Çelişkileri

Tarih: 12 Mart 2018

D. Harvey’in On Yedi Çelişki ve Kapitalizmin Sonu kitabının ele alındığı tartışma iki sunumla başladı. “Güncel sınıf hareketi neleri gözden kaçırmamalı” sorusu temelinde yapılan tartışmada, kapitalizmin güncel çelişkileri ve emek hareketinin bunlarla nasıl ilişkilenebileceği üzerine odaklanıldı. 2 Nisan’da bir devam oturumu organize edildi. Piyasasızlaştırma, toplum ihtiyaçlarının piyasa dışı planlı üretimini savunma, işçilerin üretim üzerindeki kolektif karar mekanizmalarını geliştirme, paranın egemenliğine son verme, vb. gibi hedeflerin sınıf hareketi açısından anlamı üzerine konuşuldu.

yetisemiyorum

Çalıştay: Yet(iş)emiyorum

Tarih: 4 Mart 2018

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde “Yet(iş)emiyorum: İşyerinde biz mi yetersiziz, bizden beklenen mi fazla?” çalıştayı düzenlendi.

Çalıştayın temel konusu, çalışanların kendini geliştirme ve yetiş(tir)me baskısı altında yaşadıkları yetişememe, yetememe ve yetersizlik deneyimi ve bu durumla mücadele yollarıydı. Çalıştayda oluşturulan çalışma gruplarındaki katılımcıların paylaştığı deneyimler çalıştayın gidişatına yön verdi. Mühendis, grafiker, psikolog, çevirmen, reklamcı, mimar, avukat, akademisyen, öğretmen gibi katılımcıların yer aldığı çalıştayda, gelişme baskısını yaratan sürekli eğitim, uzmanlaşma, teknoloji, işyeri içindeki yönetim teknikleri, gibi temalar öne çıktı. Çalıştay tartışmaları rapor haline getirildi.

Sonraki Adımlar

2019’da benzer etkinliklere devam edeceğiz. Yaklaşan etkinlikler için lütfen tıklayınız. Gelecekteki Etkinlikler