Yeni Emek Çalışmaları Ofisi Nedir?

Yeni Emek Çalışmaları Ofisi, emek mücadelesinde yaşanan güncel tıkanmaların aşılmasına ve mücadelenin yenilenmiş ve etkili biçimlerinin ortaya çıkarılmasına katkı sunmak için bir araya gelmiş kolektif bir çalışmadır. Bu tıkanmalar toplumsal, kurumsal, ekonomik, ilişkisel, fikirsel veya duygusal olabilir. Ofis, sınıf mücadelesinin gelişmesine yönelik perspektif, yöntem ve işler üretmeyi amaçlar.

Ofis'in, sınıf mücadelesinin araçlarını, kapsamını ve etkisini geliştirme hedefi çerçevesinde benimsediği temel bir yöntem, farklı deneyim, iş ve mücadele alanlarından gelen kişilerin etkileşime girdiği ortamlar yaratmaktır. Ofis, bu tür alanları çoğaltmayı amaçlarken bir yandan da kendi yapısını böyle bir etkileşim alanı olarak tasarlar. Bu türden temas ve etkileşimlerin eşitlikçi ve adaletli çerçeveler içerisinde gerçekleşmesini özellikle önemser. Hem bireylere hem de gruplara faydası dokunacak yaratıcı fikir ve işlerin böyle ortamlarda ortaya çıkacağını düşünür. Aynı zamanda buralarda gerçekleşen üretimlerin hafızasını oluşturmayı da önüne koyar.

Ofis, bir yandan temas alanını geliştirip kendini yeni katılımcıların doğrudan katkılarına açarken, diğer yandan da emek alanındaki kişi, grup, sendika ve konfederasyonlarla birlikte çalışmalar yapmayı önemser. Sınıf mücadelesinin gelişme potansiyellerinin; işçilerin deneyimlerinden toplumsal projelere, yeni muhalif oluşumlardan geleneksel kurumlara, fikir üreten bireylerden gruplara kadar birçok yerde bulunabileceğini düşünür ve bu potansiyellerin peşine düşer.

Hedeflerimizden biri, günümüz işçi sınıfının yapısındaki dönüşümleri ve sınıf mücadelesinin gündemindeki meseleleri ele almak, bunları daha geniş çevreler ve emek örgütleriyle beraber tartışmak olduğu için, bugüne kadar bir dizi atölye ve çalıştay düzenledik. Zaman içerisinde, sitemizde ve yayınlarımızda bu ve benzer konular üzerine bireysel ve kolektif yazılara yer vermeyi planlıyoruz.

2018'de Neler Yaptık?

2018 yılı içindeki etkinliklerimiz hakkında bilgi almak için tıklayınız.