Sınıf Mücadelesinde Ortaklaşma Çalıştayına Doğru 2.3

Sınıf Mücadelesinde Ortaklaşma Çalıştayına Doğru – 2

Toplumsal Sorunların Çözümünde İşçi Sınıfın Rolü – 3

-EKOLOJİ ve EMEK-

Yaşanan neoliberal sıkışmışlığın çaresizliğinden güç alarak gitgide hem doz artırıp hem de spektrumunu genişleten bir ekolojik talanı uzun yıllardır yaşıyoruz. Siyasi iktidar, eklemlendiği çeşitli iş kollarındaki sermaye öbeklerine daha rahat hareket edebilecekleri olanaklar tanımakla kalmayıp bunu ülkenin hemen her alanına yayan bir icraatlar kümesi sergiliyor.

Başta maden ve enerji olmak üzere geniş alanların doğal ve ekolojik değeri bir tarafa atılıp rant potansiyeli öncelenirken, öte yandan da kamu kaynaklarının bu alanlara transferi tartışmanın derinliğini artırıyor.

Öyle ki ekoloji savunucuları ile emek mücadele hattında yer alanların söylemi bu derinlikte bazen birbirine hiç değmiyor gibi görünüyorken, dönem dönem çatışan argümanları birbirine yöneliyor; ama belki de her daim kapitalist sömürünün nesneleştirdiği özneler olarak tartışmalarda yerini öylece bulabiliyor.

Biz de çalıştaya hazırlık serimizin bu ayağında sınıf hareketi açısından, ekoloji (ve enerji) politikaları konusunda özne olmanın, sınıf mücadelesine ekolojinin gözlüğüyle bakmanın yollarını araştırmak; benzer şekilde ekoloji hareketi açısından da ekoloji hareketine sınıf gözlüğüyle bakmanın yollarını araştırmak istiyoruz.


Konuşmacılar

Deniz Gümüşel – İkizköy Çevre Komitesi

Alaaddin Yılmazer – Fatsa Doğa ve Çevre Derneği

Eyüp Özer – Birleşik Metal-İş

Moderatörler

Meriç Taylan – Arda Arlı

Zaman: 23 Haziran Perşembe, 20.30

Yer: Etkinlik çevrimiçi yapılacaktır. Şu adrese bir e-posta göndererek etkinliğe kayıt yaptırabilirsiniz: yeniemekcalismalari@gmail.com

Yeni Emek Çalışmaları Ofisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir