2. Genç İşçiler Çalıştayı

Yeni Emek Çalışmaları Ofisi, Tez Koop İş Sendikası gencemek Dergisi ve Mülkiyeliler Birliği Emek Araştırmaları Merkezi olarak 2. Genç İşçiler Çalıştayı’nı 16 Kasım Cumartesi günü 14.00-18.00 arasında Mülkiye Kültür Merkezi’nde düzenliyoruz. Çalıştayda genç ve işçi olmaya kafa yoran tüm emekçiler, araştırmacılar ve emek örgütleri için faydalı çıktılar üretmeyi umut ediyoruz.

Okumaya Devam Et →

Sınıf Perspektifinden Göçmenliğe Bakmak

Bu etkinlikte sendikaların, sınıf örgütlerinin, sınıf mücadelesi verenlerin bu gündeme nasıl bakış açıları ve yöntemlerle yaklaşabileceğini de tartışıp bu konuda öneriler üretmeyi hedefliyoruz. Panel ve foruma, gündemle ilgilenen sendika uzmanı, sendikacı, örgütlü-örgütsüz işçiler, araştırmacılar ve gündemle ilgilenen herkes davetlidir.

Okumaya Devam Et →