Tartışma: “Türkiye İşçi Sınıfı Gerçeği” Araştırması

Tarih: 7 Haziran 2018

DİSK’in hazırladığı oldukça kapsamlı “Türkiye İşçi Sınıfı Gerçeği” araştırması üzerine tartıştık. Araştırmacı bir katılımcının çalışmadaki verileri oldukça ayrıntılı bir biçimde incelediği sunumu eşliğinde, günümüz işçi sınıfının demografik yapısı, sınıfsallık algısı, örgütlenme durumu gibi temalar, genç ve kadın işçilerin özgün durumları gibi konular etrafında tartışma yürütüldü. Bu verilerin genç işçilerle, kadın örgütleriyle, farklı alanlardan emek örgütleri ve işçilerle birlikte yorumlanması ve değerlendirmesi fikri üzerine konuşularak, ileriye dönük öneriler geliştirildi. Bu önerilerden biri “Genç İşçiler Çalıştayı” idi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir