Sınıf Perspektifinden Göçmenliğe Bakmak

Tarih: 19 Ekim Cumartesi, 15.00-19.00
Yer: Eğitim Sen 6 No’lu Şube Sıraselviler Cad. Sim Apt. No: 18/1 Taksim, İstanbul.

Daha iyi ve güvenli bir hayat kurmak için göç etmek zorunda kalan kitleler, dünyanın hemen her yerinde ucuz işgücü olarak istihdam ediliyor. Kapitalizmin tüm dünyada yarattığı çevresel ve insani tahribat bireyleri göçe zorlarken, göç edenlerin yeni coğrafyalarda hayatta kalmak için razı geldiği kölelik benzeri çalışma koşulları da piyasaların sermaye lehine yeniden yapılanması için adeta can suyu işlevi görüyor. 

Türkiye’de de durum çok farklı değil. Küçük atölyesinden büyük işletmesine, kayıt dışılığın yoğun olduğu inşaat, tekstil, tarım, ev işleri gibi sektörlerden, görece daha istikrarlı metal sanayisine göçmen emeği her alanda maliyetleri düşürmek için fütursuzca kullanılıyor. Göçmenler bir yandan ırkçılık ve nefret temelli saiklerle “kapı dışarı” edilmekle tehdit edilirken, öte yandan sermayenin “kurtarıcısı” olarak piyasada talep buluyor. Oysa bizim, rekabet karşısında sınıf dayanışmasını daha fazla ve yaratıcı biçimlerde düşünmeye ve örgütlemeye ihtiyacımız var. 

 Bu çerçevede Yeni Emek Çalışmaları Ofisi olarak, Türkiye’deki göçmenlerin durumunu, göçmen emeğini ve sınıf mücadelesinin bu gündemle ilişkisini farklı açılardan konuşacağımız bir etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinlikte sendikaların, sınıf örgütlerinin, sınıf mücadelesi verenlerin bu gündeme nasıl bakış açıları ve yöntemlerle yaklaşabileceğini de tartışıp bu konuda öneriler üretmeyi hedefliyoruz. Panel ve foruma, gündemle ilgilenen sendika uzmanı, sendikacı, örgütlü-örgütsüz işçiler, araştırmacılar ve gündemle ilgilenen herkes davetlidir. 

PROGRAM

15.00-16.30: Panel

Didem Danış

Küreselleşen Ekonomide (Yabancı) Göçmen Emeği: Süreklikler/Değişimler

Pedriye Mutlu

Sınıf Perspektifi ile Göç: Suriyeli Göçmen İşçiler Deneyimi

Şebnem Oğuz

Göçmen Emeği ve Sınıf: Marx’ın Göreli Artı Nüfus Kavramının Güncelliği

Baran Gürsel

Göçmen Emeğinin Ruhsallığı ve Sınıf Hareketi

Yürütücü: Gökçe Tatlısu

17.00-18.30: Atölye-Forum

“Sınıf hareketi göçmenlik meselesine nasıl bakış açıları ve yöntemlerle yaklaşabilir?”

Yürütücüler: Fatma Tulum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir