Panel/Forum: Sınıf perspektifinden göçmenliğe bakmak (2)

Çeşitli sebeplerle göç etmek zorunda bırakılan çok sayıda kişi, içinde bulundukları yeni koşullarda hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Kapitalist ekonomide “yedeğin de yedeği” olarak konumlanan göçmen işçiler için güvenceli bir yaşam sürmek oldukça zor. Sömürünün had safhada olduğu çalışma koşullarından iş cinayetlerine uzanan bir hatta ortaya çıkan bu zorluk, göçmenlerin gündelik hayatta maruz kaldığı ayrımcı pratikler ile katmerleniyor. Öte yandan, işçi sınıfının tümünü etkileyen pandemi koşulları hepimizi belirsizlik ile sınamaya devam ediyor. Bu halin, birbirimizin sesini duyma ihtimali yaratabileceği üzerine belki yeniden düşünmeliyiz.

Bu etkinlikte, Yeni Emek Çalışmaları Ofisi olarak daha önce de sınıf perspektifiyle ele almaya çalıştığımız göçmen emeğini süreğen koşullarla tartışmayı amaçlıyoruz. Sınıf mücadelesini ortaklaştıracak paydalardan biri olarak ele aldığımız göçmen emeğine, sendikaların, sınıf örgütlerinin, sınıf mücadelesi verenlerin nezdinde bir bakış üretmek ve olası dayanışma mekanizmalarına dair konuşmak istiyoruz. Panel ve foruma gündemle ilgilenen herkes davetlidir.

Etkinliğe kaydolmak için yeniemekcalismalari@gmail.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. Zoom linki e-posta aracılığı ile iletilecektir.

Tarih: 21 Kasım Cumartesi, 14.00- 16.00

Tartışmacı: Ercüment Akdeniz

Yeni Emek Çalışmaları Ofisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir