Emeklerimizi bir araya getirmek: Sınıf mücadelesinde ortaklaşma çalıştayı

Biz, birkaç sene önce, farklı çalışma ve mücadele alanlarından, farklı deneyim ve yaklaşımlardan gelen bir grup insan olarak sınıf mücadelesinin güncel açmaz ve gündemlerine ilişkin tartışma ve çalışmalar düzenlemek üzere Yeni Emek Çalışmaları Ofisi‘nde buluştuk. Amacımız, sınıf mücadelesi gündemleriyle temas halinde olan kişi, grup ve kurumlarla işbirliği içerisinde sınıfın fikirsel/duygusal, ilişkisel ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine kendi gücümüz ölçüsünde katkılar sunmak.

Dünyada ve ülkemizde toplumsal adaletsizliklere ve krizlere karşı mücadeleler sürdürülüyor. Yaşamak için çalışmak zorunda olmanın ve çalışma/çalışamamayla gelen zorlukların toplumsal hayatın tümünü etkilediği gerçeği, salgınla birlikte daha görünür oluyor. İster evden çıkarak ister evde kalarak çalışsın, ister işsiz olsun, işçiler ve onların örgütleriyse çalışma zorunluluğunun baskısı, emek yönetimi tekniklerinin eriştiği gelişmişlik düzeyi ve sermayenin politikaları karşısında bir sıkışmışlık içinde görünüyor.

Emek mücadelesi içinde olanların gayet iyi bildiği gibi işçi sınıfı toplumun belirsizliklerine, sorularına ve sorunlarına cevap üretme yükümlülüğünü elbette taşıyabilir. Bunun için, krizlerden etkilenenlerin, adaletsizliği tersine çevirme ve krizlerden fayda umanları alt etme yönündeki en küçük hamleleri bile, sadece kendileri adına değil tüm toplum adına desteklenmeyi ve dayanışmayı bekliyor. Bir sınıf dayanışması içinde olmamız gerektiğine şüphemiz yok ama bunun yöntemiyle ilgili bir öneride bulunmak isteriz.

*Önerimiz, sınıfın hem “gündelik” hem de “uzun vadeli” ihtiyaç ve çıkarlarını gündemine alacak, somut ilişki ve projeler üretecek, katılımcı, ve farklı alanlardaki çalışmaları kapsayıcı bir çalıştay düzenlemektir.

*Her mücadelenin ayrı ayrı öneminin farkında olmakla birlikte, kamusal ve süreklilik taşıyan tartışma ve üretme ortamlarının kurgulanmasını bir toplumsal ihtiyaç olarak görüyoruz.

*Böylesi bir çalıştay için yapılacak çağrının, sınıf mücadelesini bir yerinden tutan her grup, kurum ve kişiye seslenmesini önemli buluyoruz. Çağrılan öznelerin hangi işçi kesimiyle temas halinde oldukları, çağrıcı kuruma karşı tutumları, mücadelelerini hangi yaklaşım ve yöntemlerle yürüttükleri ve çalışmalarının ölçeği, bir ayrıcalık veya dışlama sebebi oluşturmamalıdır.

*Böyle bir çalıştayda gündelik yaşam sorunları ile uzun erimli politikalar birlikte ele alınabilir. Dolayısıyla ne bugün ne de yarınla ilişkisini askıya alan, ürettiği ilişki ve projelerle sınıfın dayanışma ve mücadele kapasitesini besleyebilecek bir ortam hayal ediyoruz.

*İşçilerin gündelik yaşamlarını daha nitelikli kılma anlamında birçok pratik mevcut ve daha birçoğu da yeni temasları, fikirleri, kurumsallıkları ve dayanışmayı bekliyor. Örneğin örgütsüz bir işçi kesimi için örgütlenme modelleri, yaşamı nitelikli sürdürmekte zorlanan kesim için paylaşma mekanizmaları, bazı gruplar için kooperatif halinde çalışma tarzları, adil ve güvenilir tüketim malzemesine erişim için sendika-kooperatif iletişimi gibi başlık, proje ve tasarımların tartışılacağı bir çalıştay, pratiklerin her birine katkı sağlayacaktır. Ancak ortaya çıkacak faydanın bununla sınırlı olmadığı açıktır. Bu pratik ve fikirlerin teması uzun erimli politikaları tartışmaya da zemin hazırlayacak, ortak örgütlenme, talep üretme, mücadele etme araçları geliştirme, bunları sürekli ve kurumsal kılma potansiyellerini artıracaktır.

*Böyle bir ortamın oluşması için farklı yöntemler önerilebilir ancak çağrıcının çağırılacak çalışmalara eşit mesafede olması gerektiği açıktır. Bu nedenle ilk aklımıza gelen yöntem, çalıştayın çağrıcılığını, tarihsel iddiası ve sorumluluğu da dikkate alınarak DİSK’in yapmasıdır.

Burada sizlerle somut önerimizle birlikte kendi perspektifimizi paylaşmak istedik. Bu öneri ve perspektife yönelik olumlu ve olumsuz geri dönüşleri merakla takip edip sürece elimizden gelen katkıyı sunacağımızı söylemek isteriz. Sınıfın her kesiminin dayanışmasını ve koordinasyonunu mümkün kılacak bir kurumsallığın ortak hayalimiz olduğuna inanıyoruz.

İletişim: yeniemekcalismalari@gmail.com

Yeni Emek Çalışmaları Ofisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir