Tartışma: Dayanışma Ekonomileri Temelinde Bir Gelecek Kurmak

Tarih: 25 Temmuz Cumartesi, Saat 15.00

Yer: Zoom (Katılım için yeniemekcalismalari@gmail.com adresine e-posta atınız.)

Konuşmacılar: Arda Arlı, Deniz Yürür

Moderatör: Fatma Tulum

Neoliberal politikalarla yönetilen ekonomilerin, yüzyılın başından beri hem kapitalizmin kendi iç dinamikleri açısından, hem de geniş halk kitlelerinin bu politikalar sonucunda yaşadıkları hoşnutsuzluklar nedeniyle sürekli krizler yaşadığını gözlemliyoruz. Kapitalizmin kriz döngüsü o kadar hızlanmış durumda ki artık bir tanesi bitmeden diğeri hakkında uyarılar gelmeye başlıyor. Piyasa mekanizması eliyle talan edilen kamusal alanın daralması insanların temel ihtiyaçlara erişim konusunda sorunlar yaşamasına ve yoksullukla mücadele etmesine neden oluyor.

Diğer taraftan da bu sorunların bir izdüşümü olarak dayanışma ekonomileri olarak çerçeveleyebileceğimiz üretim ve tüketim kooperatifi denemeleri, işyeri işgal ve işletme deneyimleri, müşterekler tartışmaları küçük adımlarla da olsa ilerliyor. Sadece insan sağlığına değil doğaya da saygılı, emek sömürüsünden uzakta, kâr hırsı karşısına onurlu bir yaşamı koyan, aracısız bir işleyişe sahip bir araya geliş ve ittifaklarla piyasa kuralları dışında bir tüketim ve buna bağlı üretimi yeniden örgütlemek gerekliliğinin öne çıktığı bu dönemde piyasa dışı bu ittifakların olası yol haritalarını konuşmanın önemli olduğunu düşünüyoruz.

Bu çerçevede Yeni Emek Çalışmaları Ofisi olarak, dayanışma ekonomileri temelinde bir gelecek kurmanın potansiyellerini farklı açılardan konuşacağımız bir etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinlikte alternatif bir yaşam ve ekonomi mücadelesi verenlerin dayanışma ekonomisi denemelerini planlama yaklaşımıyla ele almaya dair nasıl bakış açıları ve yöntemlerle yaklaşılabileceğini tartışmayı hedefliyoruz. Panel ve foruma, dayanışma ekonomileri ve kooperatifçilik faaliyetleri içerisinde yer alanlar, yüzünü bu çabalara dönenler, araştırmacılar ve gündemle ilgilenen herkes davetlidir.

Not: Katılım için yeniemekcalismalari@gmail.com adresine mail atınız.

Yeni Emek Çalışmaları Ofisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir